Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων 15-20 Δεκ 16

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμα σεμινάριο,  σε συνεργασία με την εταιρεία  MF Group Oikonomotexniki στο αντικείμενο της Διαχείρισης των Έργων Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να καλύψει τη βασική μεθοδολογία καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία (τεχνικές – εργαλεία) που αφορούν

Posted in MS Project, Project Management, Project Management Math, Risk Management, Teaching

From spreadsheet thinking to R thinking 

“Some hints for the R beginner” It really helps jump from one view to the other.

Posted in Forecasting, Risk Management

Summer School in “Predictive Analytics & Decision Making”.

ForTank successfully completed its first Summer School which was held in the British- Hellenic Chamber of Commerce (BHCC).

Posted in decision making, Forecasting, forlab, fortank, ΠαΠελ, Project Management

Using Budget Resources in Your Projects | EPMA Blog

Creating a Budget Cost, Budget Work, or Budget Material Resource Many users are probably aware that it is possible to create a Budget Cost resource in Source: Using Budget Resources in Your Projects | EPMA Blog

Posted in MS Project, Project Management

How to win negotiations 

How to win — or at least not lose. Whether it’s your salary or your cable bill, a lot of life is up for negotiation. Here’s what works, according to the research. Have a look here : How to win

Tagged with: , , , , ,
Posted in Human Resources & Leadership, Project Management, Risk Management

How to Choose the Right Forecasting Technique

In virtually every decision they make, executives today consider some kind of forecast. Sound predictions of demands and trends are no longer luxury items, but a necessity, if managers are to cope with seasonality, sudden changes in demand levels, price-cutting

Tagged with: , , ,
Posted in Forecasting, Risk Management

Construction contracts and risk allocation

Risk is a major element in the construction industry and actually it is one of the main elements that can significantly affects the final cost of any project. The risk inherent in the construction process has grown substantially over the

Posted in Construction Management, Risk Management

Case Study: Project Delays in Qatar Construction Projects

As Qatar continues its race against time in delivering construction and infrastructure projects by the fixed deadline of 2022 (and later to achieve Qatar National Vision 2030), let’s look at some best-laid plans gone awry–and explore the causes and repercussions

Posted in Construction Management, Project Management, Risk Management

Manage Project Performance with EVM and Control Charts

This article describes how earned value management (EVM) indexes and control charts may be used in tangent to capture more insight from project performance. It is a very interesting article and I strongly suggest that you read the comments as well!

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in Forecasting, Project Management, Project Management Math, Risk Management

Business Plan vs Business Case

What is the difference between a business case and business plan and what are they used for? I does get a bit confusing some times, although it shouldn’t! A Business Case is an examination of a potential market opportunity at

Tagged with: , , , , ,
Posted in Project Management
We know how to do it!
Passing the PMI/PMP exams, that's the easy part..... scoring proficient in all five process groups, that is quite a challenge!
Follow It's all about Project Management…. on WordPress.com
Follow me on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Categories
OPEC Oil Price (click on image below)
brent.oil_